Plattegrond Universiteit Leiden
Lege ruimte even hoog als header omdat anders alles erachter verschijnt


Foto van dit gebouw

BREEAM-NL In-Use inventarisatie


Verbruik

Elektriciteit: 1.808.192 kWh
Gas: 149.539 m3
Water: 9.036 m3
CO2 emissie: 1.133.498 kg
GJ-primair per m2 BVO: 0,95

Kies een kaart