Plattegrond Universiteit Leiden
Lege ruimte even hoog als header omdat anders alles erachter verschijnt


Foto van dit gebouw

BREEAM-NL In-Use inventarisatie


Verbruik

Elektriciteit: 1.858.511 kWh
Gas: 146.753 m3
Water: 9.008 m3
CO2 emissie: 1.303.037 kg
GJ-primair per m2 BVO: 0,97

Kies een kaart