Plattegrond Universiteit Leiden
Lege ruimte even hoog als header omdat anders alles erachter verschijnt


Foto van dit gebouw

BREEAM-NL In-Use inventarisatie


Certificaat VERY GOOD behaald.

Verbruik

Elektriciteit: 1.808.192 kWh
Gas: 149.539 m3
Water: 9.036 m3
CO2 emissie: 1.025.682 kg
GJ-primair per m2 BVO: 0,95

Kies een kaart