Plattegrond Universiteit Leiden
Lege ruimte even hoog als header omdat anders alles erachter verschijnt


Foto van dit gebouw

BREEAM-NL In-Use inventarisatie


Certificaat VERY GOOD behaald.

Verbruik

Elektriciteit: 1.772.019 kWh
Gas: 146.503 m3
Water: 8.386 m3
CO2 emissie: 1.166.479 kg
GJ-primair per m2 BVO: 0,93

Kies een kaart