Plattegrond Universiteit Leiden
Lege ruimte even hoog als header omdat anders alles erachter verschijnt


Foto van dit gebouw

BREEAM-NL In-Use inventarisatie


Certificaat VERY GOOD behaald.

Verbruik

Elektriciteit: 1.480.052 kWh
Gas: 123.763 m3
Water: 4.217 m3
CO2 emissie: 1.206.141 kg
GJ-primair per m2 BVO: 121,65

Kies een kaart