Plattegrond Universiteit Leiden
Lege ruimte even hoog als header omdat anders alles erachter verschijnt


Foto van dit gebouw

BREEAM-NL In-Use inventarisatie


Verbruik

Elektriciteit: 1.847.773 kWh
Gas: 151.718 m3
Water: 7.010 m3
CO2 emissie: 1.310.915 kg
GJ-primair per m2 BVO: 0,97

Kies een kaart