Plattegrond Universiteit Leiden
Lege ruimte even hoog als header omdat anders alles erachter verschijnt

Duurzaam in beeld


De universiteit ziet het als haar maatschappelijke taak om samen met medewerkers en studenten te werken aan zichtbaarheid en bewustwording van milieumaatregelen en wil hiermee anderen tot voorbeeld zijn. In haar bedrijfsvoering is duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt met onder meer aandacht voor CO2-footprint, groene energie en energiezuinige gebouwen. De universiteit gebruikt de diverse methodieken van BREEAM als instrument om de duurzaamheid van haar nieuwe, bestaande, slooppanden en gebiedsontwikkeling door te rekenen. Met onderzoek en onderwijs wil de Universiteit Leiden bijdragen aan een schone, gezonde en groene leefomgeving, ook voor de generaties na ons. In haar Leiden University Green Office (LUGO) zijn studenten aan de slag met innovatieve en inspirerende duurzaamheidsprojecten. Daarnaast zullen steeds meer maatschappelijke ontwikkelingen en dilemma’s rond milieu en duurzaamheid aan de orde te komen bij de Universiteit Leiden.

Campus Leiden Binnenstad

Campus Bio Science Park

Campus Den Haag